Статия на Проф. Б. Стефанов в бр. 1 том1 на, сп. "Земеделска наука" 1945-1946г за кличатичните фактори като основен екологичен фактор, влияещ на растителната покривка. Академикът привежда данни за контенентализация на климата в България - разширяване на амплитудата между максималните (до 44ºC)) и минималните (до  минусови)  годишни температури - и влошаване на условията за регенериране и развитие на дървесната растителност.