Фотографии от граждани в социалните мрежи с дата 5 август 2015г. за започване на строителни действия в района на лифт "Шилигарника-Тодорка". Зелени закони и коалиция "За да остане природа" сигнализират медиите, прокуратурата и МОСВ с искане за спешна реакция за спиране на строителните работи до изясняване на нарушенията. Въпреки протичащата проверка на ВАП, лифтът вече се изгражда. Както е посочено в сигнала на Зелени закони от юни 2015, Юлен АД няма концесионното право, а Маренго Трейдинг ЕООД нямат абсолютно никакво вещно право да строят нов лифт на територии изключителна държавна собственост. Поради това, строителството засяга интереса на държавата като собственик на НП Пирин и застрояването в нарушение на ЗДС е нарушение от най-значим обществен и правен порядък, което налага спешната реакция на Прокуратурата.