Годишен балансов отчет за периода 01.05.1932 г- 30.04.1933 г. на СЗРП към Главна дирекция на статистиката, подписан на 29.03.1934 г от председателя Стефан Петков и секретаря инж. Д. И. Загоров.