Писмо с изх. № 516/07.08.1935 г. на УС на Ловната организация, отдел "Организационна служба", до Министерството на народното стопанство с молба остров Адата на р. Струма да бъде защитен със забрана за сеч и паша, за да се съхранят фазаните в района на Петрич, с. Тополница. Копия са адресирани до Комитета за защита на родната природа с молба за ходатайство по съдържанието и до генерал Кацаров и Ив. Байданов, представители на Ловната организация в Комитета за защита на родната природа.