Информационен меморандум за приватизацията на "Алеко спорт 99" ООД, собственик на съоръжения в ПП Витоша от 25.05.2001 г. Включва:

 1. Декларация от Мария Чакърова, Управител на "Аниса" ООД, за обработка и обобщение на информацията
 2. Декларация от Феодор Александров, ИД на "Алеко спорт 99" ООД за пълнота и достоверност на информацията
 3. Меморандум по силата на Наредбата за условията и реда за предоставяне на информация при продажбите по ЗППДОП, подписан от Министъра на икономиката Петър Жотев, със следните раздели:
 • Правен статут, наименование, предмет на дейност
 • Местоположение
 • Исторически преглед
 • Структура и персонал
 • Недвижимо имущество 
 • Движими вещи
 • Права и отношения
 • Характеристика на производствената дейност
 • Суровини и доставчици
 • Финансово състояние
 • Проблеми във връзка с околната среда
 • Преимущества на предприятието
 • Приложения