Инструкции за предстоящата дейност на БНСЗП в духа на новата Конституция на НРБ, приета на 04.12.1947г.