В отговор на заявление на Зелени закони по ЗДОИ, подадено на 29 януари: 2016г, Министерството на околната среда и водите предостави  кореспонденцията с ДНП Пирин с мотивите, с които проектът за нов ПУ на НП Пирин не е приет от министерството и е върнат за преработка

Изискмванията за преработка са изложени в 27 страници. Проектопланът е върнат за преработка на 18 януари, 2016г със срок от 2 седмици и забележки за неизпълнение на заданието и на изискванията на ЮНЕСКО.