Изложение на тема "Туризмът и служителите по горите" по случай агитационната седмица на туристите.