Изложение № 596/26.01.1933 г.  от Пловдивското градско общинско управление, подписано от кмета Б. Здравков до Министъра на търговията, промишлеността и труда относно запазването на тепетата в Пловдив, с копия до Министъра на Вътрешните работи, народните представители и председателя на СЗРП. Във внесения и гласуван в Народното събрание на първо четене "Законопроект за кариерите" има постановления, които застрашават съществуването на пловдивските хълмове. Конкретно, това означава Акционерното каменоделно дружество (бивше "Изида") да добие право да опустоши най-големия пловдивски хълм - Джендем тепе (дн. Младежки хълм). 

От Общинската управа дават предложение за промени на чл. 24 и на чл. 84, ал. 1 от споменатия законопроект.