Изложение от Съюза за защита на родната природа до МЗДИ, Дирекция по горите вх.№21449/27.06.1942г. по повод писмото на Сдружението на търговците износители на билки 1942г. Изказва се загриженост за състоянието на билкарското дело и се оценява високо работата на МЗДИ за модернизирането му. СЗРП се обявявя категорично против искането на Съюза на търговците износители на билки за промени в Закона за лечебните и благоуханни растения, Правилника за приложението му и Списъка на растенията, които попадат под разпоредбите на този закон.