Изложение с вх. № 1 от Н. К. Бояджиев, почетен председател на Лъджанската ловна организация до Ловната организация в София с копия до директора на Естествения исторически музей и до Министерство на земеделието и горите, отделението по лова. Докладва за избиването на елени, от които са останали единични екземпляри в някои местности в Родопите и Рила. В конкретните два случая едното престъпление е извършено по пътя от Белово за Юндола. Убитият елен е изпратен в с. Лъджене за да бъде продаден на търг, както е според закона. Вторият елен е прострелян в горите Балабаница и Черкеза по поречието на р. Яденица. Иска да се вземат мерки по издирването и наказването на виновниците.