Изложение от П. Патев и К. Кузев относно изтребването на вредните птици и възражение по него от Ловната организация, подписано от председателя К. Сокачев. Изложението става повод за размяната на писма между Ловната органзация и СЗРП
http://www.ekoarhiv.bg/dokumenti/pisma-mezhdu-lovnata-organizaciya-i-szr...