Чернова на извлечение от  от протокола на годишното събрание на СЗРП, проведено на 25 април 1931 г. Документът е изготвен като приложение към писмо, адресирано до Министерството на вътрешните работи. Съобщава се за изменения в Устава на СЗРП, приети на годишното събрание.