Статия от проф. Тодор Димитров, съосновател на СЗРП,от 1934г. в списание на Българското икономическо дружество на тема "Констатации относно състоянието на нашите гори и горско стопанство".