Проект на правилника на Витоша с ръкописни бележки, обоснован с публикацията на Наредбата-закон за защита на родната природа в Държавен вестник от 16.03.1936 г - предполагаема дата от 1936 г. Включва:

  1. Предмет на народния парк и резерватите
  2. Режим в парка и резерватите
  3. Режим в обществените хижи в границите на народния парк
  4. Наказателни разпореждания
  5. Управление на народния парк "Витоша" и включените в него резервати
  6. Стопанисване и бюджет на народния парк