Печатно копие с ръкописни бележки на "Проекто-правилник за управлението и стопанисването на народния парк "Витоша" и включените в него бранища (резервати и запазени места)". Проектът за правилник е изготвен през 1938 г от Главен инспектор Н. Аджаров по искане № 27165/18.12.1937 г на Началник на отделението за горите към МЗДИ, инж. Д.Й. Загоров - най-късната възможна дата на завършването му е 24.12.1938 г., когато е подаден докладът за утвърждаването му до цар Борис III. Създаването на правилника е регламентирано от член 18, алинея последна от Правилника за приложение на закона за защита на родната природа и се изготвя с помощтта на СЗРП, който е копиран в кореспонденцията по проекто-правилника.