Кореспонденция с "Българска филателия" относно поредица пощенски марки "Защитени растения". КЗП по искане на БФ дава кратки описания на изобразените растения и прави забележки.