Листовка, подчертаваща значението на дърветата и горите