Наредбата-закон за защита на родната природа включва доклад от министър-председателя Георги Кюсеиванов до Борис III с молба за утвърждаване на приложен указ - постановление от Министарски съвет, както и указа на царя за одобрение на постановлението и утвърждаване на Наредба-закон за защита на родната природа. Документът е на български език, хартиено копие с размер 4 листа в папка с надпис "Витоша". Наредбата-закон включва различните видове защитени територии ("естествени паметници") и техните описания по вид:

  • бранища
  • народни паркове
  • природни паметници
  • природно-исторически места: изброени са Оборище, Вола, Шипка, Бузлуджа, Мадара, Абоба, Аладжа манастир .

Описани са начинът за обявяване на видовете защитени територии от МЗДИ, забранителните режими за всеки вид защитена територия и начините и компетентните органи за наказания по нарушаването на режимите.

Наредбата-закон е утвърдена с указ №81/28.02.1936 (година по-късно е утвърден и правилникът към нея- указ №19/30.06.1937 г.).