Документът "Насоки и мероприятия в Националния парк "Витоша"" представлява общо описание на парка и план за организация на работата, за да се създаде "бъдещата физиономия на националния парк". Тази формулировка и фактът, че документът се съхранява при проекта на Правилника за управление на парк "Витоша", заедно с надписа "господин Главен инспектор Н. Аджаров" (авторът на проекто-правилника, служител на Отделение за горите към МЗДИ), сочат към недокументираната иначе година на създаване - 1938 г., когато се създава и проекто-правилникът. Насоките и мероприятията са планирани в раздели:

  • резервати
  • лесокултурни работи
  • благоустройство
  • флора и фауна
  • административна организация.