Писмо от 17.06.1931 г. на Иван Буреш до Христо Пашков в отговор на сигнала от 07.06. 1931 г. на Хр. Пашков до Царя за заплахата от разрушаване на пловдивските тепета. Работата по случая е възложена от царя на Иван Буреш като представител на СЗРП и Директор на царските научни институти.