Писмо  с изх. № 27/22.02.1939 г. на СЗРП, подписано от проф. Стефан Петков и Н. Аджаров до отделението за горите на МЗДи съобщана мнение от 27.01.1939 г. на Управителния щковитет на СЗРП за обявяване на (обект) № 23а от държавна гора "Княз Симеон Търновски" за строго охранявано място, тъй като няма елементите и характера на резерват.