Окръжно №1 до членовете на Дружеството на лесовъдите относно утвърждаване на временен комитет на ОФ за Управителен съвет на дружеството, което е станало със заповед на министъра на вътрешните работи.