Окръжно с изх. № 27086/17.12.1937 г. от МЗДИ, подписано от Началника на отделението за горите Д. Й. Загоров, до службите, подведомствени на Отделението за горите, лова и рибарството и до председателя на СЗРП. Писмото изисква да се изготвят описания на естествените паметници в страната, които съгласно чл. 2 и 3 от Правилника за приложение Закона за защита на родната природа, въз основа та които МЗДИ ще обявяв за въпросните места, обекти, растения и животни за защитени. Писмото е получено от СЗРП на 21.12. 1937 г.