Окръжно №1/1904.1947г. на НЛРС. Обявява се обединението на Българска ловно-стрелческа организация "Сокол" и Българск рибарски съюз и състава на Управителния съвет на на новия Народен ловно-рибарски съюз:
Председател: д-р Ячо Кабаивански
Подпредседатели: Кирил Клисурски и Кръстю Недков
Главен секретар: Иван Цветков
Организационен секретар: Димитър Бонев
Завеждащ лова: Васил Серафимов
Завеждащ рибарството: Георги Зашев
Завеждащ култутено-просветен отдел: Любомир Денчев
Огранизатор; Кирил Шукеров