Писмо от 25.07.1938 г. на Управителния съвет на Ловната организация до Комитета за защита на родната природа, получено от СЗРП на 27.07.1938 г с резолюция, вписана ръщописно, да се докладва на Управителния съвет. Съобщава за вредното влияние на строителството на хижи и безразборния туризъм върху дивите кози, обосновавайки се със свидетелства от района на Белмекен и предлага мерки за ограничаване на туризма в конкретни находища на диви кози в Рила, Родопите, Пирин и Стара планина.