Писмо до МЗДИ, Отделение за горите и лова, с вх. № 9373/22.05.1933, с което СЗРП на дата 17.05.1933 г.  съобщава своите представители, които са избрани за участие в работата по Народния парк "Витоша":

  1. В комисията по определяне на границите - Грозю Грозев
  2. В комисията по изработване на устройствения план - инж. Димитър Загоров
  3. В комисията по контрола на строежите - д-р П. Пеев