Копие на писмо с дата 27.01.1931 г. до Туристическо дружество "Сърнена гора", Стара Загора. Предлагат на дружеството да организират в града публично събрание, на което председателят на СЗРП проф. д-р Ст. Петков да говори за защитата на българската природа и след това евентуално да бъде основан клон на Съюза там.