Отчет на настоятелството и Управителния комитет на СЗРП за времето от 28.04.1933 до 20.06.1934 г. В заседание та УК на 28.04.1934 г. състояло се в Ловната организация е избрано настоятелство от: председател Стефан Петков (от пещерното дружество), подпредседатели Тодор Димитров (лесовъди-академици) и  Иван Буреш (природоизпитателно дружество), секретар Димитър Загоров  (лесовъди-академици) и касиер Кирил Кузев (природоизпитателно дружество) и редакционен комитет от: Стефан Петков, Иван Буреш, Пею Пеев и Димитър Загоров. 

Основни задачи, по които УК и настоятелството отчитат дейности:

  1. Засилване на културно-просветната дейност на Съюза
  2. Учредяване на подкомисии в комисията при МЗДИ, натоварени със специални задачи по резелванине и националния парк "Витоша"
  3. Издаване на първия сборник на Съюза.