Отчет на настоятелството и Управителния комитет на СЗРП за периода от 09.06.1937 до 22.06.1938 г.

Състав на настоятелството, конституирано на 09.06.1937 г.: председател - проф. Стефан Петков, подпредседатели - д-р Иван Буреш и Слави Лазаров , секретар - Георги Малчев и касиер - Кирил Кузев . Управителния комитет на съюза е съставен от представители на 11 дружества, организации и съюзи под ръководството на настоятелството му.

Основни задачи, по които УК и настоятелството отчитат дейности:
Съдействие по изготвянето на общия правилник по изготвянето на Наредбата-закон за защита на родната природа (публ. в ДВ, бр. 142, 1937 г. )
Съдействие по изготвянето на проекто-правилник за народния парк "Витоша"
По препоръка на СЗРП са коригирани границите на природния паметник "Побитите камъни"
Полемика, свързана със сиенитните кариери на Витоша и др.
Според доклад на досегашния управител на народния парк "Витоша" вече са изготвени нужните за парка карти - основна, стопанска, туристическа; трасиран е пътя от с. Бояна до хижа "Алеко" и още 11 пътеки, зарибени са реките в парка и др.
Събиране на материали за втора книга от сборника на Съюза
Културно-просветна дейност на Съюза
Препоръки за активизиране на определени дейности