Отчет на настоятелството на СЗРП за дейността му през 1938 и 1939 г.
Състав на настоятелството, конституирано на 09.06.1937 г.: председател - проф. Стефан Петков, подпредседатели - д-р Иван Буреш и Слави Лазаров , секретар - Георги Малчев и касиер - Кирил Кузев .

Основни задачи, по които настоятелството отчита дейности:
Изготвяне на правилникза народния парк "Витоша"
Обявяване на Дикили Таш/Побитите камъни и Гебедже/Белослав за резервати
Изготване на правилник за уредбата на други резервати
Заздравяване и разширяване на връзката с МЗДИ
Издаване на втора книга от сборника на Съюза
Културно-просветна дейност на Съюза