Отчет и протокол от редовното годишно събрание на Дружеството за опознаване и защита на природата "Природа" гр. София, състояло се на 26.02.1948г. Документите са заведени в БНСЗП под вх.№6/10.03.1948г.
Включени са:
- Протокол от събранието с дневен ред:
1. Доклад за международната конференция в гр.Брунен, Швейцария - Павел Кебърле (делегат на конференцията)
2. Отчет на настоятелството - Емануил Иванов (председател)
3. Доклад на контролната комисия - Стоил Станев
4. Освобождаване на настоятелството и контролната комисия от отговорност
5. Гласуване на бюджета на дружеството за 1948г. и приемане план за бъдеща дейност.
6. Разни
7. Избиране на ново настоятелство, контролна комисия и делегати за конгреса на БНСЗП.
- Отчет
- Устав на дружество "Природа"
-Инструкции