Отчетен годишен доклад на секретаря на СЗРП [1937 г]. Отбелязани са сменените на делегати - представители в управителния съвет. Основна тема са реализираните дейности, свързани с народния парк "Витоша" - залесяване в местностите "Пожаро", "Вълчата скала". Започнатият през 1935 г. път е направен до х. "Планинец". Изградени са пътеки до в. "Черни връх" и т.н. Границите на парка и Бистришкия резерват се маркират със специално издялани гранични камъни.