Извършена е проварка въс връзка със сигнал с входящ № 1514/04.04.2015 в кк Боровец, дворец "Ситняково"  и е установено, че дървото е било определено за отсичане, защото е представлявало опасност, доклад вх№321/21.05.2015 и издадено разрешревение за сеч №0200967/01.10.2014