Текст, подготвен за пресконференцията по случай месеца за защита на природата, насрочена за 08.05.1969г.