Писмо №4/13.02.1963г. от Детско-юношеската екскурзионна туристическа стаанция - гр. Варна с молба за научна помощ за поставяне на задачи пред експедицията по р. Камчия на пионери ии средношколци от града.
Писмо изх.№71/25.02.1963г. на КЗП с подписа на профж. Г. Паспалев с подробни разяснения и препоръчана литература по въпроса.