Писмо с изх. № 13/16.12.1930г. до полско природозащитно дружество благодари за изпратените публикации.