Писмо на КЗП и КГГП до Министерството на просветата и културата за въвеждане на курс "Защита на природата" 1965 г.