Писмо от 05.02.08г на Областен управител на област Благоевград до АПБ, относно лифт "Картала"