Писмо от 08.02.08г на община Благоевград до АПБ относно учредено право на строеж за лифт "Картала",2008г