Писмо от 25.09.08г на ДНСК до АПБ относно строителство в Паничище, 2008г