Писмо от ДНП Пирин до ЕС За Земята по ЗДОИ, относно нарушения при изграждане на ски зона Банско.