Писмо от Европейската комисия от 13 септември 2006г до Филка Секулова и Цвета Христова относно ски зона Банско