Писмо от Главболгарстрой до община Созопол относно актуване на държавни имоти в местност Аркутино, 1994г