Писмо от Института по зоология при БАН до СДП Балкани, относно ски зона Банско, 2002г