Писмо вх№194/03.06.1963г. от IUCN относно специалисти по законодателни проблеми и администрация във връзка със защита на природата, подписано от генералния секретар на IUCN Хю Елиът.
Писмо изх.№207/11.06.1963г. от КЗП с отговор, че такива специалисти в България няма. Писмото е подписано от Г. Паспалев и е изпратено до Председателя на комитета по законодателство и администрация на IUCN М. Бурен.