Писмо от Комисията по законодателство на IUCN със запитване за законодателните актове по защита на природата 1967 г.