Писмо №29263-41-II/17.02.1947г. от Министерството на външните работи и изповеданията, с което се иска БНСЗП да уведоми кои лижа ще бъдат делегати.
Придружително писмо вх.№63/08.09.1947г., обясняващо забавянето в кореспонденцията. Приложена е и дописка във в-к '"Отечествен Фронт" от 25.06.1947г., съобщаваща за отпътуването на делегатите П. Кебърле и Ал. Петров.