Писмо вх.№2/04.05.1942г. от МЗДИ в отговор на писмото на СЗРП от 10.04.1941г.
Ил. Стоянов - директор на горите и лова уведимява следното:
1. С Постановление №16298/26.09.1941г., публикувано в ДВ бр.219/02.11.1941г. полуостров "Калиакра" е обявен за народен парк.
2. Със Заповед №685/21.08.1941г. на министъра на МЗДИ, публикувана в "Наредби" бр.35/04.09.1941г. е забранен лова на скалния козел /Carpa Aegadus/, обитаващ о-в Самотраки.
3. Ограничава се ползването на борвите засаждения /Пинус Брутиа/ на о-в Тасос.