Писмо от пътно управление - Бургас до Министерство на финансите относно право на ползване на пътен кантон в м. Аркутино, обслюжващ част от пътя I-9 и прилежащите му участъци за нуждите на "Екологичен комплекс "Ропотамо", 1994г